th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่4/2561 กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย” โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน
(16-01-2561)

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อระดมความคิดเห็นเชิงพื้นที่ เรื่อง “ แนวทางการพัฒนากิจการ พาณิชยนาวีไทย” โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน โดยมี  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ในฐานะรองประธานกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 4.2561.pdf