th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 1/2561 กรมเจ้าท่า สรุปผลการดำเนินงานความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
(03-01-2561)


       นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 กรมเจ้าท่าได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัยทางน้ำต่างๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ทั้งกรมเจ้าท่าส่วนกลางและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทั้ง 7 เขต และ 41 สาขา, การจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือที่มีจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการอย่างหนาแน่น ในส่วนกลาง จำนวน 2 ท่าเรือ และส่วนภูมิภาค จำนวน 53 ท่าเรือ รวมถึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำชับกับผู้ประกอบการเรือโดยสารถึงมาตรการความปลอดภัย และให้บริหารจัดการเที่ยวเรือให้เพียงพอต่อจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือ ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการประชาชนสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางทางน้ำและให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
       ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 กรมเจ้าท่าได้ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุทางน้ำของเรือโดยสารเป็น “ศูนย์” จึงได้กำหนดมาตรการ 7772 ทางน้ำขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม มาตรการ 7772 ในส่วนของกรมเจ้าท่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเข้มข้น มีเป้าหมายท่าเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ จำนวน 20 ท่าเรือ โดยได้มีการจัดเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ จำนวน 4 ลำ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ได้แก่ เกาะช้าง เกาะกูด จังหวัดตราด, พัทยา-เกาะล้าน เกาะลอย เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, เกาะสมุย เกาะพะงัน ท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ เรือตรวจการณ์ พร้อมรถยนต์เจ้าท่า ออกปฏิบัติงานเข้มงวด กวดขัน ตรวจตรา และอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ 
       อธิบดีกรมเจ้าท่า ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 2 มกราคม 2561 การให้บริการเรือโดยสารในภาพรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 46,026 เที่ยว แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวน 1,636 เที่ยว ส่วนภูมิภาค จำนวน 44,390 เที่ยว และมีจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 1,672,914 คน แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวน 286,134 คน ส่วนภูมิภาค จำนวน 1,386,780 คน ซึ่งจากการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดหลัก “ความปลอดภัยไม่มีการประนีประนอม หรือ Safety not Compromise” เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ระบบเรือโดยสารสาธารณะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวตกค้างบริเวณท่าเทียบเรือ รวมทั้งไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำที่ผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะเสียชีวิตแต่อย่างใด มีเพียงแต่ระบบเรือขนส่งสินค้าสาธารณะ กรณีที่มีเรือยนต์ชื่อ ว.ศรีโสภณ ทำการลากจูงเรือลำเลียง จำนวน 4 ลำ เบียดตอม่อสะพานกรุงเทพเพียงกรณีเดียว ซึ่งไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น และได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุเชิงลึก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายการเดินเรือในอัตราโทษสูงสุดต่อไป 
       ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุด่วน เหตุร้ายทางน้ำ สามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

******************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม. กรมเจ้าท่า
โทรศัพท์  02 233 1311 - 8 ต่อ 280

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 1.2561.pdf