th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 57/2560 กรมเจ้าท่า สัมมนาเรือไทยที่เดินระหว่างประเทศรองรับการตรวจเรือแบบเข้มข้นของ Tokyo MOU
(02-08-2560)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยสำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น (Concentrated Inspection Campaign ; CIC ) ประจำปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ ความปลอดภัยในการเดินเรือ (Safety Of Navigation) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก (อาคาร 6 ชั้น 3) กรมเจ้าท่า


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 57.2560doc.pdf