Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 55/2560 กรมเจ้าท่า นำเรือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเรือท้องแบน พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(01-08-2560)

กรมเจ้าท่า.โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นำเรือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเรือท้องแบน พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ความช่วยเหลือในการรับ – ส่ง ประชาชน แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค รวมทั้ง    อพยพประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากหน่วยงานต่างๆ


เอกสารแนบ:


55.2560.jpg