th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 45/2560 กรมเจ้าท่า จัดฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (SAREX 2017) ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(26-06-2560)

กรมเจ้าท่า.กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครเกาะสมุย บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (SAREX.2017) ระหว่างวันที่ 14 – ๑๖ กรกฎาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ:


ข่าว sarex 2017 (revised).jpg