th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 44/2560 กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น” รุ่นที่ 15
(23-06-2560)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น” รุ่นที่ 15 เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน และให้เกิดทักษะและความสามารถใช้อุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และฝึกภาคปฏิบัติบนเรือเด่นสุทธิ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 44.2560doc.pdf