Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 94/2560 เรื่อง กำหนดแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรม จำนวน 3 แห่ง
(02-06-2560)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 94/2560