Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 39/2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีพบคราบน้ำมันติดแนวชายหาดเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(26-05-2560)

       ตามที่ได้มีการเสนอข่าวกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่อ่าวหินกอง ตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบคราบน้ำมันสีดำลอยมาติดตามแนวชายหาดเป็นระยะทางยาวกว่า 500 เมตร จึงกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่ป่าโกงกาง สัตว์น้ำ ตลอดจนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว นั้น กรมเจ้าท่าขอชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

          นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า คราบน้ำมันที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น คาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยทิ้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันของเรือต่างถิ่นกลางทะเลและถูกคลื่นและลมพัดเข้าใกล้ฝั่ง ซึ่งกรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ได้ดำเนินการตรวจสอบอ่าวหินกองและอ่าวข้างเคียงร่วมกับเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ปรากฏว่าไม่พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาดดังกล่าวแล้ว โดยคาดว่าอาจถูกคลื่นและลมพัดกลับไปในทะเล และบางส่วนเกิดการแตกตัวและสลายตัวแล้วนั้น กรมเจ้าท่าจึงได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลเพชรพะงัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังคราบน้ำมันบางส่วนที่อาจยังสลายตัวไม่หมด และอาจถูกคลื่นและลมพัดกลับมายังบริเวณชายหาดได้

โดยปกติคราบน้ำมันจากใต้ท้องเรือหรือน้ำมันเครื่องเรือที่ใช้จะมีลักษณะลอยบนผิวน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อป่าชายเลนและหอยกลม ซึ่งเป็นสัตว์น้ำผิวดินน้อยมาก แต่หากคราบน้ำมันดังกล่าวถูกพัดเข้าใกล้ฝั่งหรือถูกพัดเข้าสู่บริเวณที่เล่นน้ำหรือชายหาดอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพะงันจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากพบคราบน้ำมันใกล้ฝั่งจะรีบดำเนินการขจัดก่อนที่คราบน้ำมันถูกพัดเข้าสู่บริเวณที่เล่นน้ำหรือชายหาดทันที

กรมเจ้าท่าได้กำชับและสั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการตรวจตราและกวดขันมิให้เรือทำการแอบลักลอบทิ้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันลงในทะเล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวเรือได้ทราบถึงบทลงโทษของการลักลอบทิ้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งมีโทษตามมาตรา 119 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย โดยผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นการทิ้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันลงในแหล่งน้ำสาธารณะ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ดังกล่าว หรือสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกรมเจ้าท่าจะได้ทำการขจัดคราบดังกล่าวตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งดำเนินคดีต่อผู้ที่ฝ่าฝืนต่อไป 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 39.2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีพบคราบน้ำมันติดแนวชายหาดเกาะพะงัน.jpg