Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 38/2560 เรื่อง กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
(26-05-2560)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อปรับปรุงขยาย ท่าเทียบเรือ เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.15 – 14.15 น. ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 38.2560.pdf