th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 26/2560 เรื่อง กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีบ่อดูดทรายเถื่อนในพื้นที่คลองภูมี อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
(12-04-2560)

ตามที่ ประชาชนได้ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ่อดูดทรายเถื่อนกว่า 23 แห่ง ในคลองภูมี อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จนส่งผลทำให้ตลิ่งพัง น้ำเปลี่ยนทิศทาง และน้ำประปาขุ่นข้น นั้น

          นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า จากการตรวจสอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา พบว่า การดูดทรายในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นการดูดทรายบกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าชะม่วง สำนักงานที่ดินอำเภอรัตภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ทำการตรวจสอบการดูดทรายในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ   ผลการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดดูดทรายในคลองภูมิโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าอันเป็นการกระทำอันขัดต่อมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และทำการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร รัตภูมิให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดทั้ง 4 ราย 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 26.2560 ชี้แจงดูดทรายสงขลา.pdf