Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 90/2559 กรมเจ้าท่า จัดการแถลงข่าวระบบติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัย ของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
(10-08-2559)

กรมเจ้าท่า จัดการแถลงข่าวและนำเสนอระบบติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ซึ่งเป็นการเปิดใช้ระบบและนำเสนอผลการพัฒนาระบบงานประกันภัยในการออกหนังสือรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ โดยมี นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานครเอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 90.2559 แถลงข่าวระบบติดตามการจัดทำประกันภัย..jpg