Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 87/2559 กรมเจ้าท่า จัดโครงการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมเพื่อสังคมและสาธารณะ “เจ้าท่าอาสาสงเคราะห์ : เพาะต้นกล้าความดีแก่น้อง” สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
(21-07-2559)

กรมเจ้าท่าโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมเพื่อสังคมและสาธารณะ  ในโครงการ “เจ้าท่าอาสาสงเคราะห์ :.เพาะต้นกล้าความดีแก่น้อง ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี โดยมี ผู้บริหารกรมเจ้าท่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559


เอกสารแนบ:


โครงการสร้างสรรค์.pdf