Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 85/2559 กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 38 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรุ่นที่ 39 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(08-07-2559)

กรมเจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 38  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรุ่นที่ 39 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ  รุ่นละ 120 คน 


เอกสารแนบ:


85.2559_Page_1.jpg
85.2559_Page_2.jpg