th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 81/2559 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม “ยกระดับความปลอดภัย สร้างมาตรฐานทางน้ำไทยสู่สากล” ณ จังหวัดภูเก็ต
(26-06-2559)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “ยกระดับความปลอดภัย สร้างมาตรฐานทางน้ำไทยสู่สากล”   โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559  ณ โบ๊ทลากูน รีสอร์ท ตำบลป่าคลอก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า 81.2559 ยกระดับความปลอดภัย ภูเก็ต.pdf