th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 79/2559 กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาร่างประกาศ และกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือรองรับการใช้หมายเลข IMO เพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับเรือประมง
(23-06-2559)

กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาร่างประกาศและกฎข้อบังคับ      สำหรับการตรวจเรือรองรับการใช้หมายเลข IMOเพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับเรือประมง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ                         อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า


เอกสารแนบ:


79.2559.jpg