Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 72/2559 กรมเจ้าท่าจัดสัมมนาเชิงวิชาการความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(10-06-2559)

สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ ประกาศฯ คำสั่งกรมเจ้าท่า ตามกฎกระทรวงการปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ. 2558” วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน


เอกสารแนบ:


072.2559.pdf