Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของคนประจำเรือ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานแผนกจัดหาอาหารบนเรือ
(06-06-2559)เอกสารแนบ:


หลักเกณฑ์และตัวอย่างใบประกาศ