Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 67/2559 กรมเจ้าท่า จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 9
(06-06-2559)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่ง ทางน้ำ” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 - 27 มิถุนายน 2559 โดยมี นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิด        การฝึกอบรม ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมีข้าราชการกรมเจ้าท่าตั้งแต่ระดับชำนาญการและระดับอาวุโสขึ้นไป เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน


เอกสารแนบ:


67.2559.jpg