Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 66/2559 กรมเจ้าท่า จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)
(03-06-2559)

กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market : e-market ) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( Electronic Bidding : e-bidding ) ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาบุคคล ชั้น 4 อาคาร1กรมเจ้าท่า โดยมี นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด


เอกสารแนบ:


66.2559.jpg