Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 63/2559 เรื่อง กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้า เหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ท จมบริเวณเขาแหลมใหญ่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เหตุการณ์เรือเพลาใบจักรยาว จมบริเวณปากคลองยิงเสือ จังหวัดกระบี่
(31-05-2559)

                กรมเจ้าท่า ขอรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ท ชื่ออ่างทองดิสคอฟเวอร์รี่ 3 จมบริเวณเขาแหลมใหญ่ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี.เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และเหตุการณ์เรือเพลาใบจักรยาว  ชื่อเรือมารีน๊ะ 2 จมบริเวณปากคลองยิงเสือ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 255


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 63.2559.pdf