Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 53/2559 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(29-04-2559)

กรมเจ้าท่า ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกัน  การกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น


เอกสารแนบ:


53.2559.jpg