th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2559 กรมเจ้าท่าได้จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(22-04-2559)

                                                                   

          กรมเจ้าท่าได้จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศาลาวัดปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 


เอกสารแนบ:


49.2559 เขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคอลงเกลียว.pdf