th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 43/2559 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ไทย ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม
(08-04-2559)

      กรมเจ้าท่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและประชาชน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ทำบุญปีใหม่ไทย เสริมสิริมงคล อุทิศส่วนกุศล     ให้บรรพชนผู้ล่วงลับ” ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น โดยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การทำบุญตามพิธีการทางศาสนา, ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุ และการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติด้วยการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ แต่งกายชุดผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรม


เอกสารแนบ:


043.2559.pdf