th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 36/2559 การประชุมคณะทำงานร่วมสามฝ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 1
(28-03-2559)

กรมเจ้าท่า จัดการประชุมคณะทำงานร่วมสามฝ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือ      ตามแนวชายฝั่งระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท  ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี


เอกสารแนบ:


36.2559.jpg