Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

แนวทางและเอกสารสำหรับการตรวจสอบขนาดเรือและเครื่องยนต์เรือประมง
(22-01-2559)

ตามที่ กรมเจ้าท่า ร่วมกับ กรมประมง และ ศรชล จะดำเนินการตรวจสอบขนาดเรือ และเครื่องยนต์เรือประมง ในระหว่างวันที่ 23 ม.ค. - 7 ก.พ. 59 จึงใช้แนวทางและเอกสารตามไฟล์แนบ เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารแนบ:


แนวทางดำเนินการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ
ขั้นตอนการดำเนินการตรวจวัดขนาดและเครื่องยนต์เรือ
ก5 ประมง
ใบนัดหมายตรวจสอบขนาดเรือประมงและกำลังเครื่องยนต์
ใบรายงานผลการตรวจสอบ รายลำ