Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 3/2559 กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 36 แม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก และรุ่นที่ 37 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
(12-01-2559)

กรมเจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 36 แม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และรุ่นที่ 37 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ  รุ่นละ 120 คน 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 3.2559.pdf