Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 2/2559 กรมเจ้าท่า จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 10
(11-01-2559)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 – 25 มกราคม 2559 โดยมี นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีข้าราชการกรมเจ้าท่าตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานจนถึงระดับชำนาญการ เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 คน


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 2.2559 กรมเจ้าท่า จัดอบรมนักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ .pdf