Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 124/2558 กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี จำนวน 3 รุ่น
(18-12-2558)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสยามเบย์ซอร์พัทยา อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 21 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเขื่อนอุบลรัตน์วารี วัลเล่ย์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และรุ่นที่ 22 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมพรีเมี่ยมเพลส อำเภอเมืองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้าอบรมจำนวนรุ่นละ 150 คน


เอกสารแนบ:


124.2558.pdf