Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 123/2558 กรมเจ้าท่า เปิดให้ยื่นขอคืนสิทธิ์เรือประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียน
(18-12-2558)

กรมเจ้าท่า กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอคืนสิทธิ์เรือประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย หลังจากเรือประมงที่กรมเจ้าท่าได้เพิกถอนทะเบียนเรือ จำนวน 8,024 ลำ ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่42/2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ให้ยื่นแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2559


เอกสารแนบ:


123.2558(คืนสิทธิ์เรือประมง).pdf