Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 114/2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
(15-10-2558)

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านเศรษฐกิจ) นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับและเข้าประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 114.2558 .pdf