Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 113/2558 กรมเจ้าท่า จัดโครงการ“ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing”
(15-10-2558)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการ“ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing”เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง คนประจำเรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนโดยทั่วไป กำหนดขอบเขตการจัดการประชุม จำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2558


เอกสารแนบ:


113.2558.jpg