Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 112/2558 กรมเจ้าท่า เดินหน้าโครงการสำคัญปี 2559 ทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่
(12-10-2558)

กรมเจ้าท่า เดินหน้าโครงการสำคัญ ปี 2559 ทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ โดยมุ่งหวังบริหารงบประมาณให้ได้ตามเป้า และความสำเร็จของโครงการต่างๆ ตามแผนงานที่ตั้งไว้


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 112.2558 โครงการสำคัญ ปี 2559.pdf