Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 108/2558 ความคืบหน้ากรณีเรือภัทรมารีน 5 (ฉบับที่ 3)
(01-10-2558)

ความคืบหน้าในการดำเนินการเก็บกู้ตู้สินค้าสามารถเก็บกู้ได้อีก 4 ตู้ รวมเป็น 27 ตู้ ยังต้องทำการค้นหาอีก 61 ตู้ ยังคงไม่พบผู้สูญหายทั้ง 4 ราย โดยเมื่อวันที่ 28-.กันยายน 2558 เรือเครน 9 ซีสตาร์ 5 สามารถยกตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต หมายเลข MSCU.1946811.ขึ้นจากน้ำได้อีกจำนวน 1 ตู้ สินค้าในตู้คือ Sweet.chili. และวันที่ 29 กันยายน 2558 ได้ยกตู้สินค้าขนาด 20 ฟุตได้อีก 3 ตู้ เป็นสินค้า coconut milk (กะทิกระป๋อง) 2 ตู้ และ glass jar baby corn 1 ตู้  ซึ่งพบห่างจากจุดที่เรือภัทรมารีน 5 จมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 250 เมตร


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 108 ข่าวความคืบหน้าเรือภัทรมารีน 5.pdf