th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 106/2558 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำคลองท่าเสม็ด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
(29-09-2558)

        กรมเจ้าท่า ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำคลองท่าเสม็ด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ โดยการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นดังกล่าวเป็นการปรับปรุงร่องน้ำคลองท่าเสม็ดให้มีความลึกที่เหมาะสม เรือประมงสามารถสัญจรเข้า – ออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา สร้างความสะดวกและปลอดภัยให้แก่เรือที่จะเข้ามาใช้ร่องน้ำ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาร่องน้ำในระยะยาว


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 106.2558.pdf