th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 105/2558 เงื่อนไขการยกเว้นและลดหย่อนค่าโดยสารเรือเดินประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(29-09-2558)

        กรมเจ้าท่า ลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับผู้สูงอายุ และยกเว้นค่าโดยสารเรือสำหรับคนพิการ ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟาก โดยลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับผู้สูงอายุผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป เพียงแสดงบัตรสิทธิที่กรมเจ้าท่าออกให้ ผู้สนใจสามารถทำบัตรได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ ๐๒ ๒๓๓ ๑๓๑๑ – ๘ ต่อ ๒๘๘


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 105.2558.pdf