th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 101/2558 รายงานกรณีเรือภัทรมารีน 5 ถูกคลื่นซัดจมบริเวณกลางทะเลปากร่องน้ำท่าเรือกรุงเทพ
(21-09-2558)

รายงานกรณีเรือภัทรมารีน 5 ถูกคลื่นซัดจมบริเวณกลางทะเลปากร่องน้ำท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 01.00 น.


เอกสารแนบ:


รายงานเหตุเรือภัทรมารีน 5 ถูกคลื่นซัดจม.pdf