Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 99/2558 กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
(21-09-2558)

กรมเจ้าท่า จัดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดขอบเขตและแนวทางในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติส พัทยา ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบัยที่ 99.2558.pdf