th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 97/2558 กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ “เจ้าพนักงานธุรการและนักจัดการงานทั่วไป” มืออาชีพ
(04-09-2558)

กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ “เจ้าพนักงานธุรการและนักจัดการทั่วไป”มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน


เอกสารแนบ:


97.2558.jpg