th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 95/2558 กรมเจ้าท่า ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงและออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
(03-09-2558)

กรมเจ้าท่า ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวไร่เลย์ตะวันออก ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลของ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันและประเทศใกล้เคียง และเป็นการรองรับผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง  รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนต่อไป


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 95.2558.pdf