th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 91/2558 กรมเจ้าท่า สรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อการรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินทะเล
(25-08-2558)

กรมเจ้าท่า สรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อการรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินทะเล ซึ่งได้กำหนดคุณลักษณะให้เสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินทะเลจะต้องมีแรงลอยตัว , ผ่านระบบการทดสอบความทนน้ำมัน, มีสีส้ม หรือส้มแดงตามเกณฑ์ที่กำหนด, มีห่วงหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันที่มีกำลังพอสำหรับช่วยชีวิตได้สะดวก, ผ่านการทดสอบเพลิงไหม้ , มีนกหวีดที่ได้รับมาตรฐานตามอนุสัญญาฯ หรือผ่านการทดสอบผูกติดกับเสื้อชูชีพด้วยเชือกอย่างหนาแน่น ,ผ่านการทดสอบความแข็งแรง และมีวัสดุสะท้อนแสงที่ได้มาตรฐาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า โทร. 0 2233 1311-8 ต่อ 399 


เอกสารแนบ:


91.2558.jpg