th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 43/2558 การปฏิบัติงานและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่าช่วงเทศกาลสงกรานต์
(31-03-2558)

กรมเจ้าท่ากำหนดแผนปฏิบัติงานและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวทางน้ำระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘
 นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้กำหนดแผนปฏิบัติงานและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ อันเป็นช่วงวันหยุดติดต่อหลายวัน ทำให้การจราจรทางน้ำเป็นที่นิยมของประชาชน ที่อาจมีการใช้บริการท่องเที่ยวและเดินทางทางน้ำอย่างคับคั่งตามสถานที่ต่างๆ ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘


เอกสารแนบ:


43.2558.pdf