th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 35/2558 รายงานผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ-ชายฝั่งทะเลของกรมเจ้าท่า
(20-03-2558)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ รายงานผลการปฏิบัติการขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ – ร่องน้ำชายฝั่งทะเล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แบ่งเป็นงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช งานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ และการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล


เอกสารแนบ:


35.2558.pdf