th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 34/2558 กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จัดหวัดชลบุรี
(20-03-2558)

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน 
จัดหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เอกสารแนบ:


34.2558.pdf