th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 60/2564 กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน
(28-06-2564)

24 มิถุนายน 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงความคืบหน้าพื้นที่ขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกันเพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร และการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ                       รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

กรมเจ้าท่า : สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.11 และเรือเจ้าท่า 211 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงานโดยจะทำการขุดลอกให้ได้ความกว้างก้นร่อง 35 เมตร ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 100,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 120 วัน ปัจจุบันทำการขุดลอกได้ระยะทาง 526 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 44,476 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นผลงานร้อยละ 44.47 และการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขยายความกว้างของแม่น้ำ แก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก เริ่มขุดลอกตั้งแต่ (กิโลเมตรที่ 216+450 ถึง กิโลเมตร   ที่ 216+950) ดำเนินการโดยเรือเจ้าท่า ข.29 และเรือเจ้าท่า 229 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ความกว้างก้นร่อง 35 เมตร ระดับความลึกก้นร่องเท่ากับ -3 เมตร (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) ระยะทางประมาณ 500 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 47,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 60 วัน ปัจจุบันทำการขุดลอกได้ระยะทาง 73 เมตร ปริมาณวัสดุ    ขุดลอกจำนวน 7,177 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นผลงานร้อยละ 15.27

 

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะที่ตื้นเขิน) เป็น 1 ใน 9 แผนงานป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่กรมเจ้าท่าได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจการขุดลอกเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ บรรเทาอุทกภัย ขยายความกว้างร่องน้ำ เก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง และประโยชน์แก่พื้นที่ด้านการเกษตร ช่วยส่งเสริมการคมนาคมขนส่งในลำน้ำตามภารกิจหลักของกรมเจ้าท่า และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ระมัดระวังในการเดินเรือ สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางทางน้ำ ทั้งนี้                                         กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วน กรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

"..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน.."

 

25 มิถุนายน 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 60.2564.pdf