th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 55/2564 กรมเจ้าท่าขุดลอก ขยายร่องน้ำ รับมืออุทกภัยและภัยแล้ง
(14-06-2564)

11 มิถุนายน 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงความสำเร็จภารกิจการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ บริเวณแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และความคืบหน้าพื้นที่ขุดลอกแม่น้ำวัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ขยายพื้นที่รับน้ำตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

กรมเจ้าท่า : สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ปฏิบัติภารกิจขุดลอกแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อแก้ไขความตื้นเขินของแม่น้ำจากตะกอนดินและวัชพืช ทำให้ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร อุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้พืชผลได้รับความเสียหาย โดยได้เริ่มขุดลอก ตั้งแต่ กิโลเมตรที่ 533 + 050 ถึง กิโลเมตรที่ 535 + 100 ระยะทาง 2,050 เมตร ขุดลอกร่องน้ำความกว้าง 40 - 70 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 139.50 - 140.00 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 55,000 ลูกบาศก์เมตร โดยขุดลอกเพื่อเพิ่มความกว้างและความลึกของร่องน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำ และการระบายน้ำ พร้อมนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกทำการซ่อมแซมตลิ่งพังที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ทั้งนี้ การขุดลอกได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์กับการส่งน้ำเข้าโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า การเกษตรกรรมประมาณ 1,400 ไร่ ประชาชนประมาณ 550 ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในช่วงหน้าแล้งได้ตลอดทั้งปี

 

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติม ถึงภารกิจขุดลอกแม่น้ำวัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งได้เปิดหน่วยโดยใช้เครื่องจักรเป็นรถขุด ชม.8 และ รถขุด ชม.11 มีนายสุรชัย ใยดี นายช่างโลหะชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ดำเนินการขุดลอกเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากความตื้นเขินของแม่น้ำ จากตะกอนทรายและวัชพืช ทำให้ปัญหาในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภคขณะนี้ได้เริ่มขุดลอก ตั้งแต่ กิโลเมตรที่ 268 + 150 ถึง กิโลเมตรที่ 265 + 550 ระยะทาง 2,550 เมตร ขุดลอกร่องน้ำความกว้าง 40 - 50 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 242.00 - 244.00 เมตร (จากระดับทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 60,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน ซึ่งการขุดลอกพื้นที่ดังกล่าว จะเกิดประโยชน์กับโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 โรง พื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม ประมาณ 1,500 ไร่ และประชาชน ประมาณ 800 ครัวเรือน สามารถมีใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี ขณะนี้ขุดลอกได้แล้ว 6.61 % ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน ทั้งนี้ การขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ กรมเจ้าท่ายังคงเร่งสำรวจและวางแผนการขุดลอก หมุนเวียนในหลายพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้กลับมามีประสิทธิภาพในการขยายพื้นที่รับน้ำ และการระบายน้ำ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย เป็นแหล่งน้ำที่เกิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

"..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน.."เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 55.2564 กรมเจ้าท่าขุดลอก ขยายร่องน้ำ รับมืออุทกภัยและภัยแล้ง.pdf
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 55.2564 กรมเจ้าท่าขุดลอก ขยายร่องน้ำ รับมืออุทกภัยและภัยแล้ง.docx