th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 51/2564 เจ้าท่านนท์ Big Cleaning Day ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
(04-06-2564)

"เจ้าท่านนท์ Big Cleaning Day ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งใหญ่ วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2564"

        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดนนทบุรี นายอำนาจ สอนหมวก รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดนนทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลง "สดุดีจอมราชา" พร้อมนำเจ้าหน้าที่เข้าพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

 

        กิจกรรมที่ 1 "เจ้าท่านนทบุรี มีแล้วแบ่งปัน ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19" โดยร่วมแจกข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง บริเวณท่าเทียบเรือนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลให้การหาเลี้ยงชีพหรือรายได้ลดลง
เพื่อช่วยบรรเทาและลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่
อย่างต่อเนื่อง

 

        กิจกรรมที่ 2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดท่าเรือ ปรับปรุง ทาสีโป๊ะเทียบเรือ สะพาน
ปรับระดับและราวกันตก จำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา (ทิศเหนือ) ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา(ทิศใต้)
และท่าเรือข้ามฟากเทศบาลนนทบุรี ถือเป็นการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือให้สวยงาม สะอาด เพื่อรองรับประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

         กิจกรรมที่ 3 เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

         ทั้งนี้ การทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของอธิบดีกรมเจ้าท่า ในการเร่งพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสู่ความเป็นมาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ท่าเรือของกรมเจ้าท่าในแม่น้ำพระยามีมาตรฐาน สอดรับกับนโยบายที่อธิบดีกรมเจ้าท่าได้ตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาที่จะทำให้ "เจ้าท่าต้องเป็นมากกว่าเจ้าท่า"

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4 มิถุนายน 2564

 

 

 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 51_2564.jpg
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 51_2564.pdf