th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 50/2564 กรมเจ้าท่า ขยายพื้นที่รับน้ำคลองเสลี่ยงแห้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ รับมืออุทกภัย ภัยแล้ง
(03-06-2564)

3 มิถุนายน 2564 : นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงภารกิจขุดลอก เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ขยายพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ฟื้นฟูคลองเสลี่ยงแห้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความตื้นเขินของลำน้ำ เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่า : สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ได้เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำคลองเสลี่ยงแห้ง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้รถขุด นว.4 และเครื่องจักรเสริม เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน มีนายสุภเนตร เล็กสิงห์โต ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ขุดลอกให้ได้ความกว้างก้นร่องน้ำ 2-40 เมตร ความยาว 1,850 เมตร และระดับความลึกก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 724 เมตร (MSL) ปริมาณเนื้อดิน 50,161 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างเคลียพื้นที่ป่ารกร้างริมแม่น้ำ เพื่อเปิดพื้นที่ขุดลอก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อน ทำให้มีต้นไม้และวัชพืชกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หากขุดลอกแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาความตื้นเขินของตะกอนดินในลำน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก สามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคตลอดปี นอกจากนี้ ภายหลังการขุดลอก กรมเจ้าท่าได้ร่วมรณรงค์กับหน่วยงานในพื้นที่และชุมชน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของลำคลอง และปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชน และเกิดความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกนำมาซ่อมแซมตลิ่งที่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังเสียหาย ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน

" กรมเจ้าท่า เพื่อประชาชน"
—————————————————
3 มิถุนายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 50.2564.pdf