th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 47/2564 กรมเจ้าท่า ผนึกพลังทางหลวงชนบท และเอสซีจี ผลักดันโครงการห้องน้ำสุขสโมสร ทุกท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
(28-05-2564)

กรมเจ้าท่า ผนึกพลังทางหลวงชนบท และเอสซีจี ผลักดันโครงการห้องน้ำสุขสโมสร ทุกท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้บริการระบบขนส่งสาธารณะให้แก่ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำ ซึ่งเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งให้ประชาชนผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเดินทางยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันยังขาดห้องน้ำสาธารณะให้บริการตามท่าเรือ ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการเดินทางอย่างมาก

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตนได้เห็นความสำคัญของการให้บริการสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการห้องน้ำสุขสโมสร เพื่อให้บริการห้องน้ำสาธารณะตามท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการยกระดับท่าเรือโดยสารในด้านการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ซึ่งการออกแบบจะคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก อำนวยความสะดวก ทุกเพศ ทุกวัย และยังรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ ด้วยห้องน้ำแบบอารยสถาปัตย์ Friendly Design ตอบโจทย์การใช้งานของคนทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมทางหลวงชนบทในด้านพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำ และมูลนิธิเอสซีจี ร่วมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ซึ่งในปัจจุบันในแม่น้ำเจ้าพระยา มี ท่าเรือให้บริการจำนวน 40 ท่าเรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการจำนวน 8 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือสะพานพระราม 7 ท่าเรือนนทบุรี และท่าพระนั่งเกล้า นอกจากนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 5 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือราชินี ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเกียกกาย ท่าเรือบางโพ และท่าเรือพายัพ ซึ่งท่าเรือข้างต้นเป็นท่าเรือที่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงเร่งดำเนินการก่อสร้างก่อน เพื่อรองรับการใช้งานและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ยังมีแผนที่จะดำเนินการสร้างเพื่อให้มีห้องน้ำทุกท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ให้บริการโดยสารทางน้ำเพิ่มเติม อีก 17 ท่าเรือ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึง ท่าเรือวัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร เมื่อก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ใช้บริการเดินทางทางน้ำบริเวณท่าเรือโดยสาร และเป็นอีกทางเลือกในการจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะคมนาคมเพิ่มขึ้นในการเดินทางทางน้ำ เพื่อลดปัญหาการจราจรทางบกและประหยัดเวลาในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

———————————————————

28 พฤษภาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 47.2564.pdf