th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 46/2564 กรมเจ้าท่า เดินหน้าทดสอบความพร้อมเรือ The Blue Dolphin สร้างความเชื่อมั่นเส้นทางเดินเรือ “สัตหีบ - สงขลา”
(28-05-2564)

กรมเจ้าท่า เดินหน้าทดสอบความพร้อมเรือ The Blue Dolphin สร้างความเชื่อมั่นเส้นทางเดินเรือ สัตหีบ - สงขลา

        กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ควบคุมทดสอบการเดินเรือ BLUE DOLPHIN วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ท่าเรือบริษัท เซ้าท์เธิร์นโลจิสติกส์ จำกัด ร่องน้ำสงขลา จังหวัดสงขลา ไปยังท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เตรียมพร้อมสร้างความเชื่อมั่นเส้นทางเดินเรือใหม่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการ

         นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบกติดขัด ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้า กรมเจ้าท่าได้ร่วมมือกับบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด ผลักดันให้เกิดโครงการเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวระหว่าง จังหวัดชลบุรี กับ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในด้านความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการจริงแก่ประชาชน สำหรับเรือ The Blue Dolphin หมายเลขทะเบียนเรือ 640000020 ขนาดความยาว 136.6 เมตร กว้าง 21 เมตร ขนาด 7003 ตันกรอสส์ สามารถบรรทุกรถ 10 ล้อ ได้ครั้งละ 80 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล
ได้
15-20 คัน คนประจำเรือ 30 คน บรรทุกคนโดยสารได้ 586 คน โดยสามารถทำความเร็วได้ประมาณ 18-20 น็อต โดยในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) กำหนดการทดสอบการเดินเรือออกจากท่าเทียบเรือบริษัท เซ้าท์เธิร์นโลจิสติกส์ จำกัด ปากร่องน้ำสงขลา เวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เดินทางถึงท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยความเรียบร้อย เวลาประมาณ 11.20 น. ใช้เวลาประมาณ 22 ชั่วโมง 20 นาที พร้อมนี้ได้ทดลองนำรถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบการขนถ่ายรถฯ ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างสูงสุด

         ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดการฉุกเฉินระหว่างการเดินทางจาก ท่าเรือสงขลามายังสัตหีบ โดยวางแผนการดำเนินการให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีนำร่อง ปตท. กลางทะเล ศรชล. Port control Sriracha VTS สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ได้ตลอดเส้นทางการเดินทาง และเมื่อแผนฯ แล้วเสร็จจะดำเนินการฝึกซ้อมการอพยพคนระหว่างการเดินทางอีกครั้ง สำหรับเรือ The Blue Dolphin นอกจากมีแผนการเดินเรือในเส้นทางระหว่างจังหวัดชลบุรี-จังหวัดสงขลา ยังมีแผนจะขยายเส้นทางเชื่อมโยงเข้ากับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC เข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor, SEC ช่วยเพิ่มศักยภาพของการขนส่ง ทางน้ำ ลดต้นทุนและอุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก และลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเลได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 46_2564 .pdf