th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 42/2564 กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนภารกิจขุดลอกแก้ปัญหาภัยแล้ง เพิ่มพื้นที่รับน้ำ เพื่อประชาชน
(26-05-2564)

⚓️ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 42/2564⚓️


กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนภารกิจขุดลอกแก้ปัญหาภัยแล้ง เพิ่มพื้นที่รับน้ำ เพื่อประชาชน


24 พฤษภาคม 2564 : นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยผลการดำเนินงานภารกิจขุดลอกตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ขยายพื้นที่รับน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน บริเวณลำน้ำเค็ม จังหวัดนครราชสีมา ลำน้ำชี จังหวัดชัยภูมิ และแม่น้ำสงคราม จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ได้เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกใน 3 พื้นที่ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากความตื้นเขินของลำน้ำจากตะกอนดิน ทำให้ปัญหาในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค และในช่วงฤดูน้ำหลากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้พืชผลได้รับความเสียหาย ดังนี้


1. https://www.md.go.th/central/cdnm_bureau/cdnm_office8/index.php/component/k2/item/425?cat_id=A1&rss_id=798หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำเค็ม ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา


2. https://www.md.go.th/central/cdnm_bureau/cdnm_office8/index.php/component/k2/item/425?cat_id=A1&rss_id=797หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำชี ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


3. https://www.md.go.th/central/cdnm_bureau/cdnm_office8/index.php/component/k2/item/425?cat_id=A1&rss_id=796หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำสงคราม ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


ทั้งนี้ ภารกิจขุดลอก กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และหลังการขุดลอกได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำโดยการปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น ใช้พื้นที่ริมตลิ่งปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเลี้ยงชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัว อีกทั้งปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้อีกด้วย


"เจ้าท่า..คือ..ผู้ดูแลรักษาแม่น้ำ“

"ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด"

"กรมเจ้าท่า..เพื่อประชาชน”

............................................


24 พฤษภาคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 42_2564.pdf